€31,- per jaar voor mijn radio hobby...

Vanaf 1 januari 2016 moet iedere geregistreerde radio zendamateur €31,- per jaar gaan betalen voor het gebruik van frequentie ruimte toegewezen aan zijn registratie. Tot 1 januari 2008 was dit ook al zo, maar toen was de jaarlijkse bijdrage zelfs iets hoger en hadden we een vergunning in plaats van een registratie.
Wat ik weer zo verschrikkelijk jammer vind is dat er altijd weer mensen zijn die onmiddellijk weer steen-en-been klagen om die €31,-. We hebben het over nog geen 60 eurocent per week. Nu weet ik heus wel dat er radioamateurs zijn die financieel heel erg moeilijk hebben, maar ik verwacht niet dat die 60 cent per week daar nu gelijk een onoverkomelijk probleem zal vormen of tot persoonlijke faillissementen zal leiden.

Deze week las ik ook op Facebook dat er een groep N-amateurs in het Noorden bezwaren gaan maken omdat ze niet de gelijke frequentie-banden mogen gebruiken als de F-amateurs en alleen al daarom lagere tarieven wensen ten opzichte van de F-registraties. Kansloos naar mijn idee.
Tegen hen zou ik willen zeggen: jongens ga wat nuttigs doen, een registratie is een registratie en welke voorwaarden en toestemmingen daar aan hangen doet totaal niet ter zake.
Die €31,- moet je betalen voor de administratieve handelingen en of die bureau-tijger nu een N of F amateur administreert of een marifoon registratie maakt niets uit.
Alleen op dit punt gaat een vergelijk naar een rijbewijs wel weer op: Of je nu een B, E-achter-B, D of ander rijbewijs hebt, bij het verlengen ervan betaal je het zelfde bedrag aan de gemeentebalie. Afhankelijk van die rijbewijs heb je meer of minder bevoegdheden toegekend door het CBR na het succesvol afleggen van de vereiste examens.

Wel ben ik een voorstander het een en ander ietsje anders aan te laten pakken door AT (Agentschap Telecom). Ik doe niet moeilijk over die acceptabele 3 tientjes en een losse euro, maar dan zou ik daartegenover wel graag een paar dingetjes voor terug willen zien:

  1. Een sociaal maatschappelijke status, zoals onze Amerikaanse collega's hebben en naar verluid ook de Duitse zendamateurs, zoals in het verleden de 'radio amateurdienst' was,
  2. voorrang bij het oplossen van storingen op bijvoorbeeld oude tv's van de buren of terugdringen van PLC toepassingen en storende omvormers van zonnecollectoren,
  3. voordeel bij de plaatselijke overheden bij het aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van voor ons de zeer noodzakelijke antenne masten (op vertoon registratie vergunningvrij één mast van zeg 25 meter maximaal inclusief verticale antennes gemeten vanaf de grond om een idee te opperen. Iemand een idee hoe dit is in te vullen voor flatbewoners??)

Nu wil ik niet gelijk de groep luisteramateurs of CB-ers/27mc-ers op zij schuiven, hiervoor zou je een vergelijkbare constructie kunnen verzinnen. Luisteramateurs zijn vaak al lid van een vereniging (VRZA of VERON) en kunnen op vertoon van een lidmaatschapskaart vergelijkbare voordeel krijgen bij de plaatselijke overheden als de geregistreerde zendamateur. Voor de 27mc-ers zou je de registratie bij een postagentschap/postkantoor kunnen herinvoeren of een belangenvereniging vergelijkbaar als de VRZA/VERON.

Om nog even terug te komen op punt 2 van hierboven: Het moet natuurlijk niet uitsluitend in 'ons' voordeel werken het oplossen van storingen, maar als een zendamateur storingen veroorzaakt (dus de oorzaak ligt aantoonbaar bij de amateur, niet bij de klager) moeten deze ook worden aangepakt. Of de betreffende amateur deze storingen nu moedwillig of onwetend veroorzaakt doet hier niet ter zake.

Hoe het in de toekomst uit pakt?? Tja, dat zien we later wel weer....

Jouw reactie

Als antwoord op Some User