Login Form

Abdicatie en inhuldiging

Abdicatie van Koningin Beatrix

Vandaag was de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De gehele traditie vind ik best interessant om te zien, en ook hoe en emoties van de mensen die er mee te maken hebben,
Bij het tekenen van de Akte van Abdicatie door (dan nog) Koningin Beatrix zag je de verlichting dat het met zich mee bracht. Direct na het zetten van de handtekening is de Koningin weer Prinses Beatrix en Prins Willem-Alexander Koning Willem-Alexander.
Na het zetten van alle handtekeningen van alle getuigen zag je een enorme opluchting bij Prinses Beatrix, en ze ontspande zich zienderogen. Mooi om dergelijke emotie te zien.

Inhuldiging van het Koninklijk paar

Er is een bepaalde volgorde in de hele circus daar in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Eerst het 'gewone volk' dat een uitnodiging heeft gekregen de kerk in, daarna de Corps Diplomatique en de Nederlandse Staten Generaal, vervolgens de Royalty's dat een goede band heeft met ons Koningshuis (Zelfs de Japanse Kroonprinses Masako was er bij!) en als één na de laatste de familie met Prinses Beatrix. (schiet me niet af als ik dit onjuist heb!)
Na de welkomst en de toespraak van de Koning volgt de eed. De Koning zegt dan "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!". En de leden van de Staten Generaal doen dan daarna de eed of gelofte.
Waar ik me dan groen aan geërgerd heb is dat er ene Lutz Jacobi verschrikkelijk eigenwijs dit in het fries meent te moeten doen. In de wettekst staat dat het Fries gebruikt mag worden bij 'rechtsverkeer', bij een inhuldiging voor zover mij bekend is niet omdat dit een zaak is van de Grondwet.
Het zal me niet verbazen dat deze eed ook overnieuw moet, net als toen bij het beëdigen van het Kabinet laatst... Een poppenkast dus.

Lutz: ga je diep schamen!
(Aanvulling: de eed kan niet in het Fries: Wet vorm van de eed, wetten.nl)